POKYNY PRO PROVOZ VZDUCHOLODÍ PLNĚNÝCH HELIEM

UPOZORNĚNÍ

Firma Václav Šejnoha nebude odpovědná za ztrátu či poškození Vašeho heliového poutače z důvodu nedodržení těchto pokynů:VŠEOBECNÉ POKYNY

Vzducholoď 4,6 m je určena k použití v mírných a dobrých povětrnostních podmínkách (doporučeny interiéry na výstavách ).
Její objem je 6,1 metrů krychlových a čistý vztlak max. 0,5 kg.
Rozměry největších bočních reklamních nápisů je 270 x 75 cm.
Vzducholoď 5,4 m je určena pro provoz v interiérech nebo za velmi dobrých povětrnostních podmínek. Její objem je 8,7 metrů krychlových a vztlak max. 1,5 kg. Při rychlosti větru vyšší jak 33 km/hod. (9m/s) se nedoporučuje s touto vzducholodí létat.
Rozměry největších bočních reklamních nápisů je 300 x 100 cm
Vzducholoď 6,1 m má objem 15 m krychlových a její čistý vztlak činní max. 10kg při plnění heliem.
Při rychlosti větru vyšší než 48 km/hod. (13m/s) se nedoporučuje s touto velikostí létat.
Rozměry největších bočních reklamních nápisů je 370 x 120cm Nejprodávanější typ .
Vzducholoď 7,4 m je vynikajícím leteckým poutačem. Čistý vztlak je max. 15 kg.


Rozměry největších bočních reklamních nápisů je 470 x 150cm. Maximální viditelnost !


Balony o velikosti 2,5 m ( objem 8 ) a 3 m ( objem 15 ) mají vynikající létavost a dobrou odolnost proti náporovému větru. Doporučujeme jejich provozování do rychlosti větru 12 m/s Reklamní koule o průměru 1,5 m je vhodná pouze pro provoz v interiérech, nebo nízko nad firmou v bez větří. Všechny vzducholodě a létající poutače jsou určeny pro celoroční provoz.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Reklamní heliové poutače nesmí být provozovány bez dozoru a při překročení rychlosti větru , která je pro daný typ uveden výše je nutné okamžité stažení poutače a jeho umístění někde v uzavřeném prostoru ( garáž, hala, sklad..), nebo ve větrném zátiší, kde nemůže dojít k poškození jak poutače, tak jiného majetku.


NOSNÝ PLYN

Létající poutače je povoleno plnit pouze heliem ( ať již čisté či prodávané pod jiným obchodním názvem - BALONGAS, GRISOLAR atp.), které je netečným, netřaskavým plynem a může být plněno do balónů i v uzavřené místnosti. tento plyn je dostupný od místních dodavatelů technických plynů.


PLNĚNÍ

K plnění reklamního poutače plynem se používá přepouštěcí zařízení, které je součástí výrobku. Po namontování plnící láhve se druhý konec nasune do ventilu reklamního poutače. Poté se plyn přepouští do poutače. Je třeba zvolit pomalejší tempo plnění z důvodu mrznutí plynu při rychlém vypuštění z láhve. Po naplnění musíte zabořit ruku cca. 10 cm do boku vzducholodi, aby byla zachována rezerva pro případné roztažení plynu. Hélium mění tlak při změně tlaku a teploty. Roztahuje se v extrémním horku a smršťuje se v chladnu. Dodržujte pokyny při plnění Vašeho poutače a neplňte ho do maximálního nafouknutí. Je nutné počítat s doplňováním či naopak s vypouštěním plynu z výše uvedených důvodů. Ztráty jsou závislé na velikosti předmětu a ročním období. Orientačně Vám jedna láhev plynu o objemu 9,1 m3 vydrží na 3 - 6 měsíců při běžném doplňování.


OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ

Pokud vítr překročí přístupnou hodnotu nebo je silný nárazový vítr, stáhněte poutač k zemi. Pokud nemáte možnost uložit poutač do uzavřeného prostoru ( sklad, garáž ap. ) doporučujeme reklamní poutač skrýt pod plachtu, kterou pevně zajistíte k zemi.


ČÁSTI

1. BALON
 1. Balon - vlastní těleso poutače - od výrobce Šejnoha Václav
 2. Zažehlovací záplaty pro nouzové opravy
 3. 50 m nylonového lana a cívka
 4. Počet vlajek a noční osvětlení - podle objednávky
 5. Pokyny k provozu + kopie povolení Ministerstva dopravy
 6. Plnící zařízení
1. VZDUCHOLOĎ
 1. Vzducholoď - vlastní těleso poutače od výrobce Šejnoha Václav
 2. 3 ks. barevných křidélek
 3. 12 tyčí ze skleného vlákna - vzpěry křidélek - na konci potažené suchým zipem
 4. 4 tyče ze skleného vlákna s umělohmotnými konci - výztuhy křídel
 5. 12 nylonových šroubů a matic
 6. Zažehlovací záplaty pro nouzové opravy
 7. 50 metrů nylonového lana a cívka
 8. Počet vlajek a noční osvětlení - podle objednávky
 9. Pokyny k provozu + kopie dodatku Ministerstva dopravy
 10. Plnící zařízení


U speciálních tvarů poutačů jsou komponenty závislé na tvaru a velikosti poutače

Expansní sekce ( mimo balonu ) :
na spodní části vzducholodi je sešitá sekce, opatřená křížově protaženou gumou. Tato je určena pro roztažení a smrštění při změně teploty nebo atmosferického plynu. Podélné záhyby jsou vidět při správném naplnění. Pokud se těleso poutače pevně vypne a záhyby zmizí - je nutno odpustit část hélia.

Automatické odpouštěcí a jistící zařízení:
Jako pojistné zařízení lze použít záplatu s očkem, která je na tělese poutače. K této záplatě je možno připojit zvláštní lanko, které odtrhne záplatu v případě uvolnění hlavního nosného lana. Toto pojistné lanko nikdy nesmí být použito jako poutací lano !! Použití tohoto lanka zvyšuje nebezpečí nechtěného vypuštění plynu. Z tohoto důvodu jej výrobce běžně nedodává a neinstaluje - hlavní nosné lano, které je součástí dodávky a je více než 10 ti násobně předimenzované na maximální tah poutače ve větru, který je povolen pro provoz toho kterého typu. Ve vzducholodi vznikne po odtržení záplaty otvor, kterým unikne plyn. Odpoutaný poutač spadne na zem v okruhu 2 - 5 km. Pokud se rozhodnete pro použití zařízení - dbejte na dostatečný průvěs lanka !! Požijte kovový kroužek ve spojnici rovnováhy pro provlečení tohoto lana.

Nedržte nebo nezvedejte poutač pomocí lana vypouštěcího zařízení !!POUTACÍ LANO

Poutací lano dodávané se vzducholodí má více než dostatečnou pevnost pro udržení vzducholodi. I při větru síly vichřice. Poutací lano je třeba vizuálně kontrolovat při každém vypouštění poutače. !!SESTAVENÍ A VYPUŠTĚNÍ


 1. Umístěte vzducholoď na umělohmotný podklad nebo vyčistěte plochu od ostrých předmětů jako jsou hřebíky, větve atd...
 2. Natáhněte křidélka na výztuhy - pokud nejsou napnuty již v balíku.
 3. Připojte křidélka k obalu vzducholodi - použitím tří nylonových šroubů a matic na koncích a ve středu spodní strany křidélek
 4. Vezměte tyče - vzpěry - ( s napojeným suchým zipem na obou koncích ) a umístěte je na křidélka a propojte s tělesem vzducholodi - suchým zipem. Umístěte je co nejblíže do středu suchých zipů.
 5. Připojte kovovou svorku na konec nylonového nosného lana ke kroužku na rovnováze vzducholodi.
  Dvě držadla na nose a ocase vzducholodi se používají pouze pro manipulaci se vzducholodí na zemi. Nikdy, tam nepřipojujte zvláštní lana. Připojená lana k držákům vyvolají nežádoucí tah a vzducholoď se roztrhne.
 6. Zajistěte lano upevněním k závaží o hmotnosti nejméně 50 kg a ujistěte se, že nemá žádné ostré hrany.
 7. Našroubujte šroubení na láhev plynu.
 8. Velmi pomalu otvírejte kohout láhve, rychlé napouštění může způsobit vytržení a rozkmitání hadice a možným nebezpečím pro pracovníka. Jestliže je na hadici vidět námraza, snižte průtok plynu. Vzducholoď 4,6 m potřebuje k plnění asi deset minut. Prosíme nepospíchat.
  Lépe bezpečně než potom litovat.
 9. Vzducholoď je správně naplněna, jestliže vtlačíte ruku asi 10 cm do boku vzducholodi. Musí být také několik záhybů na expansní sekci. Jestliže je těleso vzducholodi příliš napnuté - vypusťte trochu helia.
 10. Při konečném vypuštění nechte hlavní lano prokluzovat pomalu v rukách. Délka 50m je optimální pro stabilitu vzducholodě.
 11. Opět překontrolujte uvázaní na závaží nebo pevném předmětu a kotvení vzducholodi. Zabraňte odírání lana, jinak se rychle přetrhne a vzducholoď uletí.


VYPUŠTĚNÍ PLYNU

Při vypuštění plynu ze vzducholodi je nutno nejprve vyšroubovat oranžovou vložku z ventilu vzducholodi. Běžný domácí vysavač je poté nejrychlejším prostředkem k bezpečnému vypuštění ply nu z Vaší vzducholodi . Jestliže nemáte vysavač k dispozici, udržujte konstantní tlak na vzducholoď, pokud není zcela vypuštěna. Vysavače lze rovněž použít pro nafouknutí poutače pro provoz, kdy se nepožaduje jeho létání - statický poutač.


OPRAVY

Vaše vzducholoď je vyrobena v nejvyšší jakosti z trojitě potaženého tkaného nylonu. Menší trhliny, rozpárání a propichy mohou být opraveny uživatelem. Vaše záplatová sada obsahuje zažehlovací kus tkaniny, ze které je poutač vyroben. Ustřihněte kus látky na opravu, který musí přesahovat o 2,5 cm obvod trhliny a teplou žehličkou záplatu zažehlete.
[CNW:Counter]